Thi công thiết kế hệ thống tưới

Sắp xếp theo
Hiện sản phẩm mỗi trang

Hệ thống aquaponic (trồng rau nuôi cá)

Đây là 1 trong những hệ thống trồng rau rất sạch do không sử dụng phân hóa học hay thuốc trừ sâu.
Call for pricing

Hệ thống trồng rau tưới tự động

Trồng rau bằng đất sạch và tưới tự động 24/24
Call for pricing