Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết sẽ chỉ dùng thông tin cá nhân được bạn cung cấp (gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại...) để liên lạc trong giao dịch mua bán tại website saleshop.vn mà không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của quý khách không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.